Więcej o Taize

O wspólnocie z Taizé

Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię…spotkaniaesm

… i Europejskie Spotkania Młodych

Br. Roger, założyciel Wspólnoty z Taizé, nie chciał tworzyć żadnego ruchu katechetycznego. Jego pragnieniem było krzewienie ekumenizmu i pojednania wśród chrześcijan. Chciał, aby ludzie przybywając do Taizé, czerpali ze źródła pojednania i wiary, którą daje Jezus Chrystus. Aby z tą odnowioną mocą wracali do domów i byli tam świadkami Ewangelii wcielając ją w życie. (więcej…)

Published: 21 kwietnia 2014