Europejskie Spotkania Młodych

Brat Roger zapoczątkował Pielgrzymkę Zaufania przez Ziemię, która jest spotkaniem z Chrystusem we wspólnocie chrześcijańskiej, którzy pochodzą z różnych krajów świata. Kolejne etapy Pielgrzymki mają miejsce  w różnych miastach w Europie i na innych kontynentach w ciągu roku.

Szczególne miejsce zajmują Europejskie Spotkania Młodych odbywające się na przełomie starego i nowego roku. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w 1978 roku w Paryżu.

Obecnie co roku blisko 30 tys. młodych ludzi wita Nowy Rok przybywając do europejskich miast, łącząc w ekumenicznej i pełnej prostoty modlitwie o pokój na świecie. Przyjęci do domów przez rodziny, poznają nowe kultury i kościoły lokalne, włączając się w ich życie.