Wpisy

Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię…spotkaniaesm

… i Europejskie Spotkania Młodych

Br. Roger, założyciel Wspólnoty z Taizé, nie chciał tworzyć żadnego ruchu katechetycznego. Jego pragnieniem było krzewienie ekumenizmu i pojednania wśród chrześcijan. Chciał, aby ludzie przybywając do Taizé, czerpali ze źródła pojednania i wiary, którą daje Jezus Chrystus. Aby z tą odnowioną mocą wracali do domów i byli tam świadkami Ewangelii wcielając ją w życie.

Brat Roger zapoczątkował Pielgrzymkę Zaufania przez Ziemię, która jest spotkaniem z Chrystusem we wspólnocie chrześcijańskiej, którzy pochodzą z różnych krajów świata.  Kolejne etapy Pielgrzymki mają miejsce  w różnych miastach w Europie i na innych kontynentach w ciągu roku. Szczególne miejsce zajmują Europejskie Spotkania Młodych odbywające się na przełomie starego i nowego roku. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w 1978 roku w Paryżu. W ciągu ponad 30 lat Europejskie Spotkania miały miejsce w 14 krajach europejskich w tym czterokrotnie w Polsce (Wrocław 1989, 1995; Warszawa 1999; Poznań 2009).

Obecnie co roku blisko 30 tys. młodych ludzi wita Nowy Rok przybywając do europejskich miast, łącząc w ekumenicznej i pełnej prostoty modlitwie o pokój na świecie. Przyjęci do domów przez rodziny, poznają nowe kultury i kościoły lokalne, włączając się w ich życie.

Wioska Taizé…

… to punkt centralny życia wspólnoty

taizeTaizé to mała wioska położona na wzgórzu pomiędzy winnicami w sercu Burgundii we Francji, miejsce z którego wyrosła Wspólnota, która od 70 lat na całym świecie jest szerzycielem jedności chrześcijan.

20 sierpnia 1940 roku, Roger Schütz przybył do Taizé, by dzięki niewielkiej pożyczce kupić dom w którym mógłby nieść pomoc ludziom. Położenie w pobliżu linii demarkacyjnej dzielącej Francję na dwie części, było dla br. Rogera najbardziej odpowiednim miejscem by przyjmować uchodźców uciekających przed wojną. Każdy, kto potrzebował pomocy mógł ją otrzymać w Taizé, niezależnie od tego kim był.

Kiedy w 1942 roku działalność Br. Rogera została odkryta, musiał on wyjechać, by dopiero po 2 latach wrócić do Taizé. Podczas tych 2 lat br. Roger przebywał w Genewie i to właśnie tam razem z pierwszymi braćmi zaczęli życie wspólnotowe. Dziś do Taizé przyjeżdżają młodzi ludzie z całego świata, żeby przez tydzień brać udział w życiu Wspólnoty. Poprzez pracę, modlitwę, ciszę i śpiew szukając Komunii z Bogiem i braćmi.

Dalej o bracie Rogerze…

… założycielu i pierwszym przełożonym Wspólnoty z Taizé

rogerRoger Schütz przyszedł na świat 12 maja 1915 roku. Wychował się w rodzinie wyznania ewangelicko – reformowanego razem ze starszym rodzeństwem: bratem i siedmioma siostrami.

Chorując przez kilka lat w młodości na gruźlicę, doświadczył odsunięcia od aktywnego życia. To właśnie w tym czasie zrodziło się w jego duszy pragnienie założenia wspólnoty. W wieku 25 lat podążając za tym pragnieniem opuścił Szwajcarię. Wybuch II Wojny Światowej odczytał jako jasne wezwanie do niesienia pomocy ludziom. Taizé – miejsce w którym się osiedlił – stało się schronieniem dla uchodźców i wszystkich znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Br. Rogerowi pomagała jego siostra, Geneviève. Brak bieżącej wody i ograniczone środki jakimi dysponowano sprawiały, że życie w wiosce było bardzo proste i skromne.  W trosce o tych, których przyjmował br. Roger modlił się w samotności, by nie krępować uchodźców, Żydów czy agnostyków.

Po wojnie Wspólnota z Taizé rozrastała się coraz bardziej, przyciągając do małej wioski coraz liczniejsze grupy młodych. Przybywają tam również zwierzchnicy Kościołów o których przyjaźń tak zabiegał br. Roger. To pielgrzymowanie trwa nieustannie. W miesiącach letnich do Taizé przybywa nawet kilka tysięcy pielgrzymów.W 1988 roku br. Roger otrzymał nagrodę UNESCO za wychowanie dla pokoju.

Zginął 16 sierpnia 2005 roku z rąk niezrównoważonej psychicznie kobiety, która podczas wieczornej Mszy Świętej w Taizé, zaatakowała brata Rogera nożem. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, nie udało się uratować brata. Zginął na miejscu z upływu krwi. Śmierć założyciela Wspólnoty z Taizé wstrząsnęła całym Kościołem.

Następnie o wspólnocie w Taizé…

… i rozwoju dzieła brata Rogera

aloisDziałalność i życie Br. Rogera przyciągały młodych mężczyzn. Śluby pierwszych braci miały miejsce w Wielkanoc 1949 roku, kiedy to siedmiu z nich  przyrzekło życie w celibacie, wspólnocie oraz coraz większej prostocie.  Zimą 1952 / 1953 br. Roger napisał Regułę Taizé, przekazując braciom najważniejsze zasady życia wspólnotowego.

Życie w Taizé jest nadal pełne prostoty. Do dziś bracia utrzymują się wyłącznie z własnej pracy. Przez cały rok przyjmują pielgrzymów, którzy przyjeżdżają na cotygodniowe spotkania. W przyjmowaniu młodych ludzi pomagają siostry św. Andrzeja, polskie siostry urszulanki oraz siostry szarytki. Bracia pragnąć dotrzeć do najbardziej potrzebujących zakątków świata zakładają fraternie – małe wspólnoty – w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Dziś w Taizé żyje około 100 braci pochodzących z blisko 30 krajów, katolicy i ewangelicy różnych Kościołów. Dlatego już samo istnienie wspólnoty jest znakiem pojednania, którego tak bardzo pragnął br. Roger.

Obecnie przeorem Wspólnoty jest br. Alois, który już w młodości wielokrotnie odwiedzał Taizé. W wieku 20 lat przyjął biały habit. Br. Roger wyznaczył go na swojego następcę w 1998 roku, by na początku roku 2005 przekazać mu swoje obowiązki.