Wpisy

slowoZaczynając od korzeni

Żydzi, nasi starsi bracia w wierze, mówią o „przeżuwaniu” Tory, oddychaniu Słowem. Mówią o tym, że nie wystarczy raz przeczytać, choćby krótkiego zdania z Biblii, a głęboko w nie wejść i zrozumieć rzeczywiście, co Bóg mówi przez to Słowo. W śpiewach z Taizé, ich powtarzanie jest jakby naśladowaniem żydowskiej postawy i oddychaniem Słowem.

Otwarte, zasłuchane serce

To, co można dostrzec w śpiewach z Taizé, to to że każdy się one pośrednio do słów Pisma Świętego, lub jest bezpośrednim cytatem Słowa Bożego. Modlitwa z Taizé jest więc już nie tylko znakiem radości serca wyrażonym w śpiewie, ale także medytacją biblijną. Poprzez powtarzanie jednego lub dwóch wersetów, śpiew otwiera nas na Boże Słowo. Te często znane na pamięć słowa pieśni, jak np. Pan jest mocą swojego ludu, lub Bóg jest miłością, mogą nam rzucić także nieoczekiwane światło na niektóre czytane fragmenty z Pisma Świętego.

Czytane fragmenty

Słowa Pisma Świętego są także bezpośrednio czytane na modlitwie. Są wybranym fragmentem w danym roku liturgicznym. Słowo Boże jest fundamentem naszej wiary i wspólnoty, którą tworzymy. To także, co jest ważne w naszej codzienności i co ożywia naszą wiarę, to rozważanie Pisma – konkretnie wybranego fragmentu. Czasem spotykamy się wspólnie, rozważamy i dzielimy się tym, co oznacza dla mnie konkretny fragment. Oprócz tego, można codziennie modlić się na www.modlitwawdrodze.pl, słuchając w mp3 Słowa Bożego z dnia i rozważań do niego z dobrze dobraną muzyką (również w aplikacji na iOS i Android). Można także czytać Słowo na dany dzień i komentarz na stronie taize.fr – krótki fragment i komentarz do niego (obie rzeczy także w aplikacji na Android i iOS).