Wioska Taizé

Laudate Dominum!

Kiedy w roku 1940 brat Roger zakładał wspólnotę, jego życzeniem było, by stała się jakby „przypowieścią o wspólnocie”, miejscem, gdzie można by torować drogi zaufania i pojednania pośród chrześcijan i w rodzinie ludzkiej.

Dzisiaj Wspólnota Taizé liczy ponad stu braci. Są wśród nich katolicy i ewangelicy różnych Kościołów. Bracia pochodzą z około 30 krajów. Samo istnienie Wspólnoty jest już znakiem pojednania pomiędzy podzielonymi chrześcijanami i zwaśnionymi narodami. Bracia żyją z własnej pracy. Nie przyjmują żadnych darowizn. Nawet ich rodzinne spadki Wspólnota przeznacza na pomoc najbardziej potrzebującym. Niektórzy bracia mieszkają w najbiedniejszych zakątkach świata, by być tam świadkami pokoju wśród ludzi, którzy cierpią.

Prawie przez cały rok młodzi ze wszystkich kontynentów uczestniczą w tygodniowych spotkaniach, które odbywają się w Taizé zawsze od niedzieli do niedzieli. Tydzień wypełniony jest uczestnictwem trzy razy dziennie w modlitwie ze wspólnotą braci, wymianą myśli i doświadczeń w grupach oraz chwilami refleksji w samotności. W piątek wieczorem, podczas modlitwy przy krzyżu, każdy może powierzyć Bogu brzemiona własne i innych. Sobotnia modlitwa wieczorna jest świętem światła i zmartwychwstania.

Taizé odwiedzają również zwierzchnicy Kościołów. Wspólnota gościła Jana Pawła II, czterech kolejnych arcybiskupów z Canterbury, metropolitów prawosławnych, 14 biskupów luterańskich ze Szwecji i niezliczoną ilość pasterzy Kościołów z całego świata.

Brat Roger (założyciel wspólnoty i jej pierwszy przeor) zmarł 16 sierpnia 2005 roku w wieku 90 lat. Został zabity podczas wieczornej modlitwy. Brat Alois, którego już przed wielu laty wybrał jako swego następcę, jest odtąd przeorem Wspólnoty.

Więcej informacji o Wspólnocie Taizé: https://www.taize.fr/pl
Przyjazd do Taizé: https://www.taize.fr/pl_rubrique2.html